iSMEK NEDiR ?

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Sanat ve Meslek Eğitimi Kursları İSMEK, "örgün eğitim sistemi dışında planlı, programlı ve sistemli olarak yürütülen bir eğitim şekli" olarak tanımlanan, yaygın eğitimin ilkeleriyle gerçekleştirilen bir "yetişkin eğitimi organizasyonu" dur. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı İnsan Kaynakları ve Eğitim Daire Başkanlığı, Eğitim Müdürlüğü'ne bağlı olarak faaliyetlerini sürdürmektedir. 3 kurs merkezinde 3 branşta 141 kişiyle başlayan bu yetişkin eğitimi projesi, 2008-2009 eğitim döneminde 218 kurs merkezinde 123 branşta binlerce İstanbulluya eğitim veren dev bir organizasyon haline gelmiştir. İSMEK, kurulduğu 1996 yılından 2008 yılına kadar 580 bine yakın kişiye ulaşmıştır. İSMEK, istihdama yönelik mesleki ve teknik eğitim branşlarının yanı sıra, hobi içerikli ve el becerilerini geliştirmeye yönelik el sanatları eğitimi, geleneksel Türk el sanatları eğitimleri, çağın gereklerinden olan bilgisayar ve dil eğitimleri, sağlıklı yaşam için spor eğitimleri, müzik eğitimi, sosyal ve kültürel eğitimler gibi oldukça geniş bir branş yelpazesine sahiptir.

GiRiŞ VE TEMEL BiLGiLER

KURULUŞ AMACI

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Sanat ve Meslek Eğitimi Kursları (İSMEK), İstanbulluların 1. genel eğitim ihtiyaçlarına cevap verebilmek, 2. mesleki ve sanatsal bilgilerini geliştirmek, 3. onları pasif tüketici olmaktan çıkarıp aktif üretici kılmak, 4. kültürel, kentsel ve sosyal gelişimlerine katkıda bulunmak, 5. kent kültürü ve metropolde yaşama konusunda donanımlı hale getirmek, amacıyla kurulmuş örgün eğitimi tamamlayıcı organizasyonun adıdır.

HEDEF KiTLESi

• Zorunlu ilköğretim çağını geçmiş olanlar • Herhangi bir mesleki eğitim alamamış olanlar • Bir meslek sahibi olmuş ancak mesleğinde ilerlemek isteyenler • Yeni bir sanat, beceri, hobi edinmek isteyen yetişkinler • Çeşitli nedenlerle rehabilite ihtiyacı olanlar • Kente adaptasyon sorunu olan gruplar • Yeni çevre edinmek ve çevrelerini genişletmek isteyenler • Sosyal sorumluluk bilinci gereği desteğe ihtiyacı olan gruplar (cezaevi, huzurevi sakinleri) oluşturmaktadır.

DAYANAK

• 1739 sayılı Milli Eğitim Temel Kanunu • 3797 sayılı Milli Eğitim Bakanlığı Teşkilat ve Görevleri Hak.Kanun • 5393 sayılı Belediye Kanunu • 5216 sayılı Büyükşehir Belediye Kanunu • Milli Eğitim Bakanlığı 2005 yılı Yaygın Eğitim Amaçlı Kurslar Yön. • İstanbul Valiliği İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile yapılan protokol • Eğitim Müdürlüğü Yönetmeliği

MÜFREDAT

İSMEK, Milli Eğitim Bakanlığı Yaygın Eğitim Genel Müdürlüğü Yönetmelik esaslarına göre eğitim vermektedir. Bu çerçevede, İstanbul Büyükşehir Belediyesi ile İstanbul Valiliği (İl Halk Eğitim Başkanlığı)'nin imzaladıkları bir protokol çerçevesinde kurslar açılmıştır. Dersler ve içerikleri de aynı yönetmelikler ile belirlenmektedir.

EĞiTiM ŞARTLARI

Zorunlu ilköğretim yaşını tamamlamış her İstanbullu İSMEK kursiyeri olabilmektedir. Buna göre İSMEK'te kursiyer alt yaş sınırı 16'dır. Üst yaş sınırı ise yoktur.

EĞiTiM SÜRESi

Kayıtlar her yıl Eylül ayında yapılmakta; dersler Ekim'de başlamaktadır. Haziran ayında ise eğitim dönemi sona ermektedir. MEB'in belirlediği kurallar çerçevesinde 3,5 aydan 10 aya kadar süren eğitimlerin yanı sıra bazı branşlarda tekamül kursları verilmektedir.

SERTiFiKA

Branşın kredisini dolduran ve başarılı olan kursiyerlere, MEB Onaylı Kurs Bitirme Belgesi, derslere devam eden ancak yeterli başarı gösteremeyen kursiyerlere ise Kurs Katılım Belgesi verilmektedir.

KURS ÜCRETi

İSMEK'teki tüm branşlar, özel eğitimler, halk seminerleri ve sergiler ücretsizdir.

KURS MERKEZLERi

İSMEK, 1996 yılında Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı döneminde 3 kurs merkezinde eğitimlerine başlamıştır. 2004-2005 eğitim döneminde 38, 2005-2006 eğitim döneminde 57, 2006-2007 eğitim öğretim döneminde 28, 2007-2008 eğitim döneminde 3, 2008-2009 eğitim döneminde ise 17 yeni kurs merkezi açılmıştır. İSMEK'te 2008-2009 eğitim döneminde 218 kurs merkezinde eğitimlere devam edilmektedir. İSMEK, 218 kurs merkezinin yanı sıra 1 Satış merkezi, 1 Yönetim Merkezi, 2 Depo, 2 Atölye olmak üzere toplam 224 merkezde faaliyetlerini sürdürmektedir. İSMEK'ten 1996-1997 eğitim döneminden 2006-2007 eğitim dönemine kadar toplam 227.507 İstanbullu eğitim almışken, 2007-2008 eğitim döneminde 290 bini aşkın İstanbullu İSMEK'ten eğitim almak için başvurmuştur. Kısacası 2007-2008 eğitim dönemi de dahil olmak üzere şu ana kadar 580 bine yakın İstanbullu İSMEK'ten fayda sağlamıştır.

Amacımız Siz Değerli İsmek Öğrencileri'nin Yapmış Oldukları Tasarımları Diğer (Yeni-Eski) Öğrencilerle Paylaşarak Hem Fikir Alışverişinde Bulunmak Hemde Yeni Tasarımlara Açılmak ...

Bunun İçin Size İsmek Yeter ...

 
+