Dil Eğitimi

DİL’İN BÜYÜLEYİCİ DÜNYASI

İlkçağlardan bu yana insanlar için büyüleyici bir iletişim aracı olan dil, düşünceleri sözcüğe dönüştürme sanatı olarak tanımlanmıştır. Dil sayesinde bütün varlık alanları adlandırılmış, tüm nesneler farklı değerler kazanmıştır. Sesli ve yazılı göstergeler dizisi olan dil, toplumsal bir nitelik taşımaktadır. Ayrıca il, sürekli kendini yenileyen, bir devinim içerisinde olan bir olgudur. İnsanların bir arada yaşamalarıyla gelişip, değişerek bugünkü haline gelmiştir.

NEDEN DİL ÖĞRENMELİYİZ?

Hızla globalleşen dünyamızda yabancı dil bilmek, artık bir gereklilikten öte ihtiyaç haline gelmiştir. Bilim ve teknolojinin bu ilerleyişi göz önünde bulundurulduğunda pek çok alanda başarının en önemli şartının yabancı dil bilmek olduğu açıkça görülmektedir. Bilgi çağında bilgiden yoksun bir hayat sürmek imkansızdır. “Bir lisan bir insan” söylemi doğrultusunda ne kadar dil bilirsek, kendi yaşamımızın sınırları dahilinde bilgimizin, görgümüzün ve onun getireceği olanakların o derece arttığı hissedilecektir.

DİL ÖĞRENMEYİ KOLAYLAŞTIRMANIN YOLLARI

Yabancı dil öğrenmek için önce bunu gerçekten istemek ve yapacağına inanmak gerekmektedir. Verilen kararın ardından bir  çalışma planı yapılamalı ve disiplinli bir şekilde eğitimlere başlanmalıdır. Karşılıklı konuşma dil öğrenmede çok önemlidir. Gramer ise bir dilin bel kemiğini oluşturmaktadır. Kursiyere düşen görev mümkün olduğunca öğrendiği dil ile ilgili yayınları takip etmek, görsel ve işitsel materyallerle bunu desteklemek ve sürekli tekrar etmektir.

İSMEK’TEKİ DİL EĞİTİMLERİ

İSMEK tüm branşları ile olduğu gibi dil eğitimleriyle de çağın ilerisinde gitmeye devam etmektedir. İSMEK’te Arapça, Osmanlıca, İngilizce dillerinde eğitimler verilmekte, alanında uzman öğretici kadrosu ve zengin içerikli müfredat programları ile kursiyerlere bir aile sıcaklığında sunulmaktadır.

1-Eğitimlerin İçeriği:

İSMEK’te İngilizce eğitimlerinin konu başlıkları arasında, gramer bilgileri, harfleri tanıma, kelime yapısı, yazma becerileri, pratik konuşma teknikleri, karmaşık konular üzerinde çözümleme, Osmanlıca eğitimlerinin konu başlıkları arasında, tarihi süreç, Osmanlıca’nın gelişimi, yazım teknikleri, okuma teknikleri, günümüz uygulamaları, Arapça eğitimlerinin konu başlıkları arasında ise harflerin tanıtılması ve yazılması, harekelemeler, harflerin kelimedeki durumu, cezm, şedde, med harfleri, şemsi-kameri harfler, ism-i işaretler, zamirler, marife-nekra, isim ve sıfat tamlamaları, ism-i fail, ism-i mef’uller, cemiler,
gün, ay ve saatler bulunmaktadır.

2-Eğitim Süresi:

İSMEK kurs merkezlerinde Arapça ve Osmanlıca branşlarının eğitimleri 100’er saatlik kurlar halinde, İngilizce eğitimlerinin süresi ise 100-340 saat arasında değişmektedir. 100-340 saatlik zaman dilimleri 1 kurluk süreleri içermektedir.

   Göster 
Sayı İçerik Başlığı Yazar Gösterim
1 Arapça aKosmAn 3386
2 ingilizce aKosmAn 4414
3 Osmanlıca aKosmAn 3204
+