Osmanlıca PDF Yazdır E-posta
Yazar aKosmAn   
Cuma, 19 Aralık 2008 12:24
osmanlica
 

İlkçağlardan bu yana insanlar için büyüleyici bir iletişim aracı olan dil, düşünceleri sözcüğe dönüştürme sanatı olarak tanımlanmıştır. Dil sayesinde bütün varlık alanları adlandırılmış, tüm nesneler farklı değerler kazanmıştır. Sesli ve yazılı göstergeler dizisi olan dil, toplumsal bir nitelik taşımaktadır. Ayrıca il, sürekli kendini yenileyen, bir devinim içerisinde olan bir olgudur. İnsanların bir arada yaşamalarıyla gelişip, değişerek bugünkü haline gelmiştir.

Hızla globalleşen dünyamızda yabancı dil bilmek, artık bir gereklilikten öte ihtiyaç haline gelmiştir. Bilim ve teknolojinin bu ilerleyişi göz önünde bulundurulduğunda pek çok alanda başarının en önemli şartının yabancı dil bilmek olduğu açıkça görülmektedir. Bilgi çağında bilgiden yoksun bir hayat sürmek imkansızdır. “Bir lisan bir insan” söylemi doğrultusunda ne kadar dil bilirsek, kendi yaşamımızın sınırları dahilinde bilgimizin, görgümüzün ve onun getireceği olanakların o derece arttığı hissedilecektir.

Yabancı dil öğrenmek için önce bunu gerçekten istemek ve yapacağına inanmak gerekmektedir. Verilen kararın ardından bir  çalışma planı yapılamalı ve disiplinli bir şekilde eğitimlere başlanmalıdır. Karşılıklı konuşma dil öğrenmede çok önemlidir. Gramer ise bir dilin bel kemiğini oluşturmaktadır. Kursiyere düşen görev mümkün olduğunca öğrendiği dil ile ilgili yayınları takip etmek, görsel ve işitsel materyallerle bunu desteklemek ve sürekli tekrar etmektir.

İSMEK tüm branşları ile olduğu gibi dil eğitimleriyle de çağın ilerisinde gitmeye devam etmektedir. İSMEK’te Arapça, Osmanlıca, İngilizce dillerinde eğitimler verilmekte, alanında uzman öğretici kadrosu ve zengin içerikli müfredat programları ile kursiyerlere bir aile sıcaklığında sunulmaktadır.

Osmanlıca Türklerin başlangıçtan günümüze kadar yaygın olarak kullandığı dört alfabeden biridir. Arapça ve Farsça’nın belirli bir ölçüde ve şekilde Türkçe ile birleşmesinden doğmuş olan bir dildir. Türklerin İslamiyet’in kabulünden sonra literatüre girmiş; 600 yıl hüküm sürmüş Osmanlı devletinde zirveye ulaşmıştır. Tarihi geçmişimizi doğru ve güvenilir olarak öğrenebilmemiz açısından son derece önemli bir uğraş alanıdır.

İSMEK'teki eğitimin konu başlıkları arasında Tarihi süreç, Osmanlıca’nın gelişimi, Yazım teknikleri, Okuma teknikleri, Günümüz uygulamaları bulunmaktadır. Ders Saati 100 saattir.

 
+