Mesleki ve Teknik Eğitimler

MESLEK EĞİTİMLERİNİN ÖNEMİ

Bilgi ve teknoloji çağı olan 21. yy.da küresel bir dönüşüm yaşayan dünyamızda, endüstriyel ve teknolojik gelişmelere paralel olarak nitelikli teknik eleman ihtiyacı artmış, ülkemizde bu ihtiyacı karşılamak amacıyla mesleki ve teknik eğitim alanında yeni düzenlemeler gerçekleştirilmiştir.

Sanat ve meslek eğitimi alanında da İstanbullulara vasıf kazandırmaya çalışan İSMEK, görsel sanatlar dalında da halkımıza eğitim hizmeti sunmaktadır. İSMEK’te, en etkili kitle iletişim araçlarından olan sinema – televizyon ve fotoğrafçılık dallarında, akademisyen usta öğreticiler tarafından eğitim sunulmaktadır.

Moda tasarımı eğitimleri ise yaratıcı ve üç boyutlu düşünme yeteneğini geliştiren bir eğitimdir. Tasarım eğitiminde yaratıcılık ve özgünlük ön planda tutulmaktadır. Kursiyerler için konfeksiyon ve hazır giyim sektöründe araştırma geliştirme bölümlerinde çalışma olanağı bulunmaktadır.

BİR MESLEK KAPISI İSMEK

AB süreciyle birlikte ülkemizin yaşadığı  sosyo-ekonomik dönüşümün bir neticesi olarak gelişen ekonomik yapıyla birlikte istihdam alanları genişlemiş, dünya piyasalarıyla rekabet ortamı gelişmiş, özellikle teknik alanda nitelikli iş gücü ihtiyacı artmıştır. Mesleki eğitimde kalite ve etkinliğin artırılması, piyasa taleplerine uygun teknik eleman yetiştirilmesi hedefine yönelik olarak İSMEK, herhangi bir üniversitede akademik eğitim alma imkanı bulamayanların bir meslek edinmelerine yahut mesleğinde ilerlemek isteyenlerin kendilerini geliştirmelerine yardımcı olmak  amacıyla, mesleki ve teknik eğitim kursları açmıştır. Bu kurslara devam ederek başarıyla tamamlayan kursiyerlere, MEB onaylı sertifika verilmektedir. Görsel sanatlardan sinema - televizyon eğitimi, İSMEK Bakırköy kurs merkezimizde; fotoğrafçılık eğitimi ise Kadıköy Hasanpaşa, Üsküdar Çengelköy, Pendik Merkez, Maltepe Altıntepe ve Küçükçekmece Sefaköy kurs merkezlerimizde verilmektedir.

Moda tasarım branşlarından stilistlik ve takı tasarımı branşında kostüm, kıyafet, ayakkabı, çanta gibi aksesuarların ve takıların tasarımlarının oluşturulması, modelistlik branşında bu tasarımların uygulamaya geçirilmesi, hazır giyim branşında ise bu tasarımların seri biçimde üretilmesi öğretilmektedir. Bilgisayar, çağın ve geleceğin tasarımcıya sağladığı en önemli kolaylıklardan biridir. Bu nedenle İSMEK’te tasarım eğitimi içinde bilgisayarlı modelistlik branşında da eğitimler verilmektedir.

Son yıllarda tekstil konusunda kendini dünya pazarında iyice kabul ettiren ülkemizde moda tasarımcılarına ve tekstilde ara elemana olan ihtiyaç fazlasıyla artmıştır. İSMEK de bunu göz önünde bulundurarak istihdama yönelik olarak, talebe cevap verebilecek nitelikte kurslar açmaktadır.

   Göster 
Sayı İçerik Başlığı Yazar Gösterim
 
+