Sosyal ve Kültürel Eğitimler

SOSYAL VE KÜLTÜREL EĞİTİMLER

Kişilere kendi sosyal yaşamları çerçevesinde gerekli olacak, çeşitli açılardan kolaylıklar getirecek ve mesleklerinde yardımcı olacak eğitimler “sosyal ve kültürel eğitimler” olarak adlandırılmaktadır. Bu eğitimler, alanında uzmanlaşmış kişiler tarafından ortak bir nokta etrafında bir araya gelmiş bireylere ya da gruplara verilmektedir, genellikle kısa süreli eğitimler olup, belirlenen müfredat doğrultusunda ana hatlarıyla kişileri bilgilendirme amacı taşımaktadır.

EĞİTİMLER NASIL VERİLİYOR?

İlk yardım eğitimi, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Acil Yardım ve Cankurtarma Müdürlüğü ve Eğitim Müdürlüğü işbirliğiyle uzman eğitmenlerce verilmektedir. İSMEK kurs merkezlerinde veya Eğitim Müdürlüğünce belirlenen merkezlerde verilen bu eğitim de kısa süreli bir eğitimdir.

Hijyen eğitimi, 2003 yılından bu yana İstanbul Büyükşehir Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü ile Eğitim Müdürlüğü’ne bağlı İSMEK’in ortaklaşa hazırladığı bir eğitimdir. Gıda güvenliğinin tam sağlanması amacına yönelik bu eğitimle gıda çalışanları bilinçlendirilmektedir. Hijyen eğitimi programında genel hijyen ve sağlık, personel hijyeni, işyeri ve ekipman hijyeni, ürün hijyeni, çalışan personel ve resmi kurum ilişkileri konuları işlenmektedir.

Protokol ve görgü kuralları eğitiminde konu başlıkları genel görgü kuralları, nezaket kuralları, kılık-kıyafet ve davranış, sosyal münasebetler, ahlak kuralları, protokol kuralları, davetlerde davranış şekilleri, hitap şekli, konuşma ve sunum şeklindedir.

Türkçe eğitiminde yazınsal iletişim yeteneğini geliştirmek için farklı tür ve tekniklerde metin yazma çalışmaları yapılmaktadır. Konu başlıkları arasında yazıda plan ve kelime seçimi, kurgu ve üslup, sözlük çalışmaları, hikaye, deneme, masal, anı, mektup, günlük yazımı, kitap tahlilleri, edebiyatla alakalı filmlerin eleştirileri ve yazar söyleşileri işlenmektedir.

Benim ailem branşında ise aile olmanın getirdiği sorumlulukların ve aile içinde yaşanması olası problemlerin çözümü anlamında izlenecek yollar işlenmektedir. Bu branşta eğitim alabilmek için kursiyerlerin çocuk sahibi olması şartı aranmaktadır. Anne-baba-çocuk üçgeninde yaşanan iletişimi daha sağlıklı bir hale getirmeyi amaçlayan bu eğitim bir eğitim dönemi boyunca sürmektedir.  

   Göster 
Sayı İçerik Başlığı Yazar Gösterim
 
+